Трудно е да се опише с думи, нужно е да се усети. Станете едни от първите посетители на Интерактивния музей на индустрията през 2019 година, а после поканете и приятели!
Плакат филма Дързостта да бъдеш пръв
3D мапинг