Науката среща парламентите и регионите в Габрово на 16 ноември
Габрово е технологичното сърце на България