Банер_ Габрово – творчески град на занаятите и народните изкуства
Банер към страница Габрово ЮНЕСКО
Габрово в XII Годишна среща на Творческите градове в Полша_3
Снимка от Срещата на Световните столици на ножарството - 1
Снимка-Международен фестивал за градски изкуства и щастие 6Fest
- creative friendly destination“ получи кметът Таня Христова от основателя и директор на Международната мрежа за креативен туризъм Каролин Курет.
Международна среща на столиците на ножарството
Zagora NEWS доц. д-р Светла Димитрова, директор на ЕМО „Етър“
Дърворезбарство в ЕМО „Етър“