Плакат изложба умалени модели
Спортна зала Орловец
Спортна зала Орловец
Снимка Рок-група „Епизод“ 2
Плакат_Епизод
Спортна зала Орловец

Хандбал

27.01.2019

Спортна зала Орловец
Спортна зала Орловец
Спортна зала Орловец

Хандбал

19.01.2019

Спортна зала Орловец
Спортна зала Орловец
Плакат - Габровец на годината 2018
Спортна зала Орловец
Спортна зала Орловец

Хандбал

15.12.2018

Спортна зала Орловец

Хандбал

11.12.2018

Спортна зала Орловец
Банер спорт Габрово
Банер спорт Габрово
Банер спорт Габрово

Хандбал

01.12.2018

банер Зала "Възраждане"
Банер спорт Габрово

Хандбал

24.11.2018

Спортна зала Орловец

Хандбал

24.11.2018

Спортна зала Орловец

Хандбал

21.11.2018

Спортна зала Орловец
Спортна зала Орловец
Спортна зала Орловец
Банер спорт Габрово

Хандбал

13.11.2018

Банер спорт Габрово

Хандбал

11.11.2018

Банер спорт Габрово