Екопътека Витата стена
(с. Здравковец – с. Яворец)

Маршрутът между село Здравковец и село Яворец обхожда по-голямата част от платото на Витата стена и е с дължина около 8 км в едната посока. Подходящ е както за пешеходен, така и за велосипеден преход. Има доста варианти за по-кратки отсечки и обиколки в зависимост от подготовката и предпочитанията. Преходът между скалния масив и с. Яворец е подпомогнато с парапети, които улесняват качването / слизането.

Изходен пункт за екопътеката е стопанската сграда в края на село Здравковец, което се намира в горната част на Витата стена. Тръгва се по горския път, минава се покрай езерото Беляковец и се достига до разклон за неолитни пещери и скален феномен „Момичките”. Основният маршрут продължава към Заблатеното езеро и връх Големия репей. Двете пътеки се събират в северозападния край на скалния венец, където се намират и останките от крепостта Витенград (Градът). От отвесните скали там се разкрива прекрасна гледка към околните села и върховете на Централна Стара планина. Следва стръмно спускане към село Яворец, разположено в подножието на Витата стена. Ако пък се подходи от село Яворец, стръмният участък за достигане на скалите и платото е на качване през гората, на около 1-2 км от началото на пътеката.

Витата стена е внушителен дъговиден скален венец, който е съставен от варовикови скали и се намира в най-западната част на платото Стражата, разположено между Севлиево, Дряново и Габрово. Част е от екологичната мрежа НАТУРА 2000, като защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

 • Дължина ок. 8 км (в посока)
 • Денивелация
  ок. 403 м
 • Времетраене
  ок. 2 ч. (в посока)
 • Маркировка
  червена лентова, указателни стрелки
 • НАЧАЛО
  с. Здравковец или с. Яворец
 • ДОСТЪП
  Разстоянието по асфалтов път от Габрово до с. Здравковец е ок. 20 км, а от Габрово до с. Яворец (по пътя за Севлиево) – ок. 17 км
 • ОБЕКТИ В БЛИЗОСТ
  – останки от крепостта Витенград (Градът)
  – панорамна гледка – най-живописен хоризонт във всички посоки се разкрива от отвесния скален венец над село Яворец
  – неолитни пещери, с открити артефакти от бита на хората, населявали тези места още ок. 6000 г. пр. Хр.
 • ОЩЕ
  Няма чешми по екопътеката; може да се ползва чешмата в с. Здравковец