Плакат за Изложба „Живопис, графика, скулптура” в ХГ Христо Цокев в Габрово

Изложба „Живопис, графика, скулптура”

Изложбата е посветена на празника на Габрово с наградата на Община Габрово.

Откриване на 17 май в 17.00 ч.

Изложба „Живопис, графика, скулптура”