„Кой е Сава Попов? Отключването на един архив“

01.04.2023 - 30.04.2023 Музей на хумора и сатирата

„Кой е Сава Попов? Отключването на един архив“

Проектът реконструира живота и биографията на писателя Сава Попов през събираните, подрежданите и описваните от него книги и документи. Той е опит за отключване на архива му по прозрачен начин, като направи зрителите свидетели на този процес.

Роден в началото на Първата световна война, младостта му преминава от една война в следваща. Сава Попов работи във времена на цензура и пропаганда. Приживе е добре познат и ценен от своите съвременници в литературните и художествени среди.  Работи с едни от големите имена в областта на литературата и изкуството през времето в което живее, като Илия Бешков, Стоян Анастасов, Вадим Лазаркевич, Стоян Венев, Ангел Каралийчев, Дора Габе, Богомил Райнов, Йордан Радичков и много, много други.

Автор е на книгите „Дяволите в зимника“, „Дядо Господ по земята“, „Прости приказки“, но най-известното му произведение е „Хитър Петър“.
Изложбата се съпровожда от едноименна книга-каталог. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Куратори на изложбата са Антон Стайков и Свобода Цекова.

Плакат за изложба посветенба на Сава Попов в Музей на хумора Габрово