ПОЛИЦИЯ И ПОЖАРНА

  • Автоматична тел. централа (24 часа) – 066 800 860
  • 066 800 160; 066 800 867