Крепост „Градище“

Само на 3 км. от центъра на Габрово, на високо скално плато, се намира крепостта Градище, датирана от археолозите като късно антична и ранно средновековна (IV-VI век).

Габровци наричат крепостта ”Пазителката на прохода”, тъй като е издигната по време на Римската империя, за да охранява главния път през Шипченския проход и да спира варварските нашествия. Представлява типично за времето си укрепено селище. При археологически проучвания са разкрити крепостна стена с дължина около 4 км, гъсто застроени жилищни сгради, помещения на гарнизона, охраняващ крепостта, главен вход и три охранителни кули. В най-високата част на крепостта се намира главният храм с помещение за кръщене, т.нар. баптистерий.

Откритите при археологическите разкопки предмети от бита на хората – стари монети, накити, красиви украшения, съдове за хранене и др., съхраняват в Регионален исторически музей – Габрово.