Люляците

Местността Люляците е разположена на 15 км западно от Габрово на възвишение с величествени отвесни скали, обрасли с люлякови храсти и с надморска височина 840 м. Мястото е обявено за защитена местност с цел опазване на характерните букови гори в района.

Високото съдържание на озон и химичният състав на въздуха са благоприятни при лечение на заболявания на белите дробове и дихателните пътища, алергенни заболявания, хипертонична болест и начална артеросклероза, ендокринни-обменни заболявания, неврологични заболявания. Именно заради чистия си въздух, там се намира и хотелски комплекс с модерна балнеология, очакващ своите гости целогодишно.

Местността Люляците е изходна точка на няколко преминаващи през вековни букови гори туристически маршрути към местността Узана, гр. Габрово и околните китни села и махали.